AGROPTIMA ha desenvolupat una aplicació per a la gestió eficient d’explotacions agrícoles L’empresa, va ser fundada el 2014 per Emília Vila, Ferran Gascon i Anisia Tardà, tres emprenedors que, davant la mancança d’eines tecnològiques al camp, van idear una solució que permetés als agricultors gestionar fàcilment la seva explotació i el seu gran volum de dades.

Com que és una eina mòbil, Agroptima acompanya l’agricultor al seu lloc de treball, el camp. L’app funciona com una llibreta electrònica: des de qualsevol lloc, l’agricultor pot anar anotant les tasques diàries (sembra, adob, collita...), sense necessitat de cobertura mòbil. Les dades es guarden automàticament al perfil web de l’agricultor, on es pot descarregar el Quadern de Camp i controlar l’explotació. El mòdul de costos permet analitzar les varietats o parcel·les més rendibles.