Alterity s'encarrega des de la fabricació a mida de bateries ecodissenyades, al augment de la seva operativitat des de la fase de refabricació de bateries en ús, fins a una segona vida per a bateries descarregades.