HAPPY CLICK és un innovador sistema multiplaforma que permet conèixer a les empreses, l’opinió dels seus clients i usuaris en temps real, en el lloc on es produeix el servei.