Moirai Biodesign és líder en el disseny i l'optimització d'ARN personalitzats, essencials per controlar l'expressió gènica i resoldre reptes biològics. Col·laboren estretament en la creació de noves capacitats i en la publicació d'avenços científics. Les seves tecnologies innovadores també es despleguen per desenvolupar eines de diagnòstic de darrera generació.